ข่าวสาร6

**  ติดต่อสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์หรือทางLINEเท่านั้น  **

การสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อได้ตกลงทางโทรศัพท์ 086-3645435 (คุณอั๋น)

หรือทางLINEเท่านั้น ID LINE: @doodeejewelry

 

หน่วยงานที่ออกรับรองเพชร
 

หน่วยงานที่ออกใบรับรองเพชร   

สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งอเมริกา (Gemological Institute of America – GIA)            ได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1931 เป็นสถาบันที่ริเริ่มการจัดระดับคุณภาพเพชรด้วยวิธีเชิงวิทยาศาสตร์ และทำให้เกิดระบบการจัดคุณภาพเพชรที่เป็นมาตรฐานสากลขึ้น

ห้องปฏิบัติการด้านอัญมณีศาสตร์แห่งยุโรป (European Gemological Laboratory – EGL)             ได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1975 ที่เมืองอันท์เวิร์ป ประเทศเบลเยี่ยม และประเทศสหรัฐอเมริกาที่เมืองนิวยอร์กกับเมืองลอสแองเจลลิส ให้บริการตรวจสอบประเมินและออกใบรายงานคุณภาพเพชร ห้องปฏิบัติการด้านอัญมณีศาสตร์เอชอาร์ดี (Hoge Raad Voor Diamond – HRD)             ก่อตั้งขึ้นโดยสภาสูงเพชรแห่งเบลเยี่ยม ซึ่งเป็นสมาคมการค้าเพชรกึ่งราชการ ทำหน้าที่ประเมินและออกใบรายงานคุณภาพเพชร เปิดทำการที่เมืองอันท์เวิร์ป ประเทศเบลเยี่ยม สำหรับประเทศไทยสามารถใช้บริการด้านการประเมินคุณภาพและวิเคราะห์เพชรได้ที่ สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเชีย (Asian Institute of Gemological Sciences – AIGS)             อาคารสีลมแกลลอเรีย ชั้น 6 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ             โทรศัพท์ : 02 – 267 – 4325 – 7             โทรสาร : 02 – 267 – 4327             Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.             วันและเวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9:00 – 18:00 น. GIA รีเสิร์ท (ประเทศไทย) (GIA Research (Thailand))             อาคารอื้อจื่อเหลียง ชั้น 10 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ             โทรศัพท์ : 02 – 632 – 4090             โทรสาร : 02 – 632 – 4096             Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.             วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10:00 – 17:00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (The GemJewelry Institute of Thailand – GIT)             อาคารวิจัยและตรวจสอบอัญมณี ชั้น 6 ในบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ             โทรศัพท์ : 02 – 218 – 5470 – 4, 02 – 652 – 5252             โทรสาร : 02 – 218 – 5474, 02 – 652 – 5256             Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.             วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 น. สถบันอัญมณีศาสตร์สากล (International Gemological Institute – IGI)             เริ่มก่อตั้งในปี ค.ศ. 1975 ที่เมืองอันท์เวิร์ป และได้เปิดให้บริการประเมินและออกใบรายงานคุณภาพเพชร ที่อาคาร BGI ซอยเจริญกรุง 36 กรุงเทพฯ             โทรศัพท์ : 02 – 630 – 6726             โทรสาร : 02 – 630 – 6728             Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.