ข่าวสาร6

**  ติดต่อสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์หรือทางLINEเท่านั้น  **

การสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อได้ตกลงทางโทรศัพท์ 086-3645435 (คุณอั๋น)

หรือทางLINEเท่านั้น ID LINE: @doodeejewelry

 

สถาบันวิเคราะห์ เพชร พลอย
 

สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเชีย (Asian Institute of Gemological Sciences – AIGS)

            อาคารสีลมแกลลอเรีย ชั้น 6 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ             โทรศัพท์ : 02.267.4325 – 7             โทรสาร : 02.267.4327             Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.             วันและเวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9:00 – 18:00 น. GIA รีเสิร์ท (ประเทศไทย) (GIA Research (Thailand)

            อาคารอื้อจื่อเหลียง ชั้น 10 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ             โทรศัพท์ : 02.632.4090             โทรสาร : 02.632.4096             Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.             วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10:00 – 17:00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (The GemJewelry Institute of Thailand – GIT)             อาคารวิจัยและตรวจสอบอัญมณี ชั้น 6 ในบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท             แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ             โทรศัพท์ : 02.218.5470 – 4, 02.652.5252             โทรสาร : 02.218.5474, 02.652.5256             Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.             วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 น. สถาบันอัญมณีศาสตร์สากล (International Gemological Institute – IGI)

            เริ่มก่อตั้งในปี ค.ศ. 1975 ที่เมืองอันท์เวิร์ป และได้เปิดให้บริการประเมินและออกใบรายงานคุณภาพเพชร             ที่อาคาร BGI ซอยเจริญกรุง 36 กรุงเทพฯ             โทรศัพท์ : 02.630.6726             โทรสาร : 02.630.6728             Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพเพชรที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในวงการการค้าเพชร

ชื่อย่อ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพเพชร

ADL AGA CIB CSA DGL EGI EGL GAG GAN GIA GII GIL GIT GTL HRD HRG IGI IGL NGL PNF PSL VPT WG Antwerp Diamond Laboratory American Gem Apraisal Laboratories CIBJO (Europe) Jewellery Council of South Africa Diamond Grading Laboratories (London) European Gemmological Institute (Antwerp) European Gemmological Institute (Antwerp & London) Gesellschaft fur Angewadte Gdmmologie Gemological Institute of Antwerp Gemological Institute of America National Gemological Institute of Israel Gem Information Laboratory The GemJewelry Institute of Thailand Gem Testing Laboratory of Great Britain Diamond High Council (Antwerp) Heinz R Gartner, DGemG, FGA (Germany) International Gemmological Institute (Antwerp) International Gemmological Laboratory Norhern Gemmological Laboratories (UK) P N Ferstenberg Pbv A Precious Stone Laboratory (London) Verena Pagel-Theisen, DGemG FGA (Germany) Werner Galia, DGem, (Germany)
 

 

ที่มาของบทความ : http://www.aiyaragems.com