ข่าวสาร6

**  ติดต่อสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์หรือทางLINEเท่านั้น  **

การสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อได้ตกลงทางโทรศัพท์ 086-3645435 (คุณอั๋น)

หรือทางLINEเท่านั้น ID LINE: @doodeejewelry

 

อัญมณี คืออะไร
 

อัญมณี คืออะไร

 

gemindex1อัญมณี หมายถึง แร่หรือสารอินทรีย์ที่เกิดตามธรรมชาติ ซึ่งคนให้ความสำคัญและคุณค่าสูงในการใช้เป็นเครื่องประดับ เพื่อแสดงถึงฐานะ อำนาจ คสามมั่นคง ความมั่งมี โดยรัตนชาติมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวในด้านความสวยงาม ความคงทน ความหายาก ความมีราคาสูง และสามารถนำติดตัวไปได้ง่าย โดยแท้จริงแล้ว หมายถึง บรรดาแร่ที่มีคุณค่าหรือ ลักษณะที่เมื่อนำมาเจียไนหรือขัดมัน แล้วสวยงาม เป็นเครื่องประดับได้ อาจจะมีค่าสูงมากนับตั้งแต่ เพชร ทับทิม มรกต ลงไปจนถึงราคาถูก เช่น นิลตะโก เป็นต้น ควอรตซ์บางชนิด เช่น นิลตะโก เป็นต้น ควอรอต์บางชนิด เช่น อะเกต (โมรา-โมกุล)บลัดสโตน เนไฟรต์ กับเจไดต์ หรือ เจด หรือที่เรียกกันว่าหยก และแร่ หรือหินบางชนิดที่มีสีเป็นที่นิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับได้รวมเรียกหินสี (Coloured stone) การแบ่งรัตนชาติออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆคือ
เพชร (Diamond) พลอยหรือหินสี (Coloured Stone) การที่แบ่งรัตนชาติออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆโดยจำแนกเพชรออกจากพลอยหรือหินสี เนื่องจากเหตุผลหลายประการ คือ
เพชรที่มีคุณภาพดีที่สุด มักเกือบไร้สี ขณะที่พลอยคุณภาพดีที่สุดจะมีสีต่างๆ คุณสมบัติทางกายภาพและทางแสงของเพชร แตกต่างกับพลอยอย่างเห็นได้ชัด เพชนมีมาตราฐาน คุณภาพ และปริมาณในการกำหนดราคาซื้อขายในตลาด ส่วนพลอยยังไม่สามารถมีมาตราฐานกำหนดให้ แร่ มีมากหลายชนิดประมาณ 2,000 กว่าชนิด แต่มีเพียง 90 ชนิด ที่จัดเป็นแร่รัตนชาติ และเพียง 20 ชนิด ที่จัดว่ามีความสำคัญในวงการรัตนชาติ การตรวจรัตนชาติมีขีดจำกัดมากกว่าตรวจแร่ทั่วๆไป เนื่องจากรัตนชาติไม่สามารถที่จะนำมาตรวจโดยการทำลายได้เหมือนกับการตรวจแร่ อื่นๆ ดังนั้นวิธีการตรวจรัตนชาติจึงต้องอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และ เครื่องมือในการตรวจเฉพาะ

ที่มา - http://goldjewelrydiamondfortip.blogspot.com/